Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego w naszym sklepie produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem że za wadę nie uznaje się naturalnego zużycia Produktu, bądź tych zniszczeń, które uwzględnione zostały w opisie Produktu i informacje te były widoczne dla Klienta przed dokonaniem zakupu.

Reklamację należy zgłosić pisemnie na nasz adres:  Pracownia Konserwatorsko-Artystyczna Tomasz Materla, ul. Solna 2, 41-707 Ruda Śląska, drogą elektroniczną na adres: sklep@materla-antyki.pl lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego stronie kontaktu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.

Nasza firma ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznane było za uzasadnione.